Blog

Is coaching subsidiabel?

Wist u dat coaching in aanmerking komt voor subsidie?
De Vlaamse overheid en de kmo-portefeuille zijn van mening dat bepaalde types van coaching subsidiabel zijn:
· Voor de dienst Opleiding: kennisoverdracht van een coach aan een kmo (individueel of in groep). Op voorhand is een thematiek, een programma, een doorlooptijd, een kostprijs,… overeengekomen en opgenomen in de offerte/overeenkomst.
· Voor de dienst Advies: kennisoverdracht van een coach aan een kmo met het oog op het verbeteren van het bedrijfsfunctioneren. Vanuit een concrete probleemstelling en analyse worden raadgevingen geformuleerd. Deze worden opgenomen in een schriftelijk adviesverslag (= analyse, advies en implementatieplan).
Komen echter niet in aanmerking:
· de coach neemt een operationele functie in (= interim management).
· de coach fungeert als klankbord voor de zaakvoerder en biedt zo permanente ondersteuning die niet echt is afgebakend in tijd, problematiek,…
· therapeutische vormen van begeleiding.
Indien een zaakvoerder per sessie over een ander topic advies wenst, impliceert dit dat er per sessie een overeenkomst, een adviesverslag,… dienen te worden opgemaakt en een subsidie-aanvraag wordt ingediend.
Alle specifieke vereisten gesteld door de kmop-norm zijn ook van toepassing op coachingactiviteiten die in aanmerking komen voor subsidie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.