Blog

Aanpassing steunmaatregelen kmo-portefeuille vanaf 1 december 2019

Misschien zal u het al dit weekend via de algemene pers vernomen hebben. Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, Hilde Crevits heeft zeer recentelijk een wijziging van de kmo-portefeuille goedgekeurd. De ontwikkeling van competenties of het aankopen van kennis van buiten de onderneming wordt naar de toekomst toe zeker nog verder aangemoedigd. De kwaliteit en de groei van kmo’s stimuleren, blijft cruciaal. Wel worden de steunpercentages in het kader van de kmo-portefeuille vanaf 1 december 2019 aangepast. Een kleine onderneming die tot nu toe via de kmo-portefeuille, in opleiding en adviezen investeerde, kreeg 40% steun van de Vlaamse overheid. Een middelgrote onderneming kreeg 30%. Vanaf 1 december worden deze percentages respectievelijk naar 30% en 20% bijgestuurd. Ook het plafondbedrag wordt aangepast. Daar waar het steunplafond voorheen maximum 10.000 euro voor kleine ondernemingen en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen bedroeg, zal het maximum plafond voor alle kmo’s vanaf 1 januari 2020, 7.500 euro bedragen. Uw klanten zullen u hier mogelijks over aanspreken. Wij vonden het dan ook belangrijk u van deze wijziging op de hoogte te brengen. Wenst u meer informatie over deze wijziging? Dan verwijzen we u graag door naar Agentschap Innoveren en Ondernemen – dienst Kmo-Portefeuille. Succes en steeds tot uw dienst! Het team van de kmo-portefeuille academy Infolijn: 02 412 04 00

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.