NIEUW: kmo-portefeuille QuickScan

Beantwoordt uw organisatie nog steeds aan de kmop-regels?

Wie?

Voor opleidings- en adviesorganisaties die geregistreerd dienstverlener zijn voor de kmo-portefeuille.

Waarom?

Een registratie van 5 jaar is een lange periode. Weet u nog met zekerheid of u de kmop-norm correct toepast en of u uw kmop-dossiers volgens de allernieuwste kmop-regels opvolgt?

Wat?

Via een tussentijdse scan krijgt u de zekerheid nog steeds te beantwoorden aan de kmop-norm en te beschikken over up-to-date informatie over veranderende regelgeving. U krijgt een helder beeld van de kmop-norm en mogelijke afwijkingen in uw werkwijze, zodat u waar nodig kan bijsturen en een ‘zekere’ toekomst hebt als kmop-partner.

Wanneer?

Doorheen de volledige looptijd van uw kmo-portefeuille registratie kan dit worden aangevraagd.

QuickScan halve dag

QuickScan hele dag

Toelichting over veranderende regelgeving sinds uw audit
Revisie inhoud kmop-norm
Toelichting achterliggend belang verschillende vereisten en indicatoren en bespreking van de meest voorkomende knelpunten
Feedback over de mate waarin uw organisatie vandaag nog beantwoordt aan de kmop-norm (mondelinge toelichting)
Feedback over aantoonbaarheid
Steekproefsgewijze controle door de auditor op bestaande kmop-dossiers
Steekproefsgewijze controle op uw interne werking in lijn met de kmop-norm
Aansluitend syntheserapport
Jaarabonnement Full Service Pack kmo-portefeuille-academy
Totaalprijs*
*Prijzen zijn exclusief btw; verplaatsingskosten binnen België zijn inbegrepen; de datum van de QuickScan zal in onderling overleg worden vastgelegd.

De QuickScan biedt u een geruststelling voor het handhaven van de kmop-koers en is een stevige basis om uw werkwijze te toetsen en bij te sturen waar nodig.